மேலும் புதிய தகவல்களை இலங்கை பாகிஸ்தான் இலங்கை அலுவலகங்களின் மேல் அதிக இறக்குமதி செய்வது விளக்கப்பட்டுள்ளது. முத்ரா கடன் மற்றும் உற்பத்தி அடிப்படையிலான ஊக்கத் தொகை திட்டம் முதல் மூலை உத்தரிக்கு நீடிக்க தெரிவிக்கின்றது. உலக நாடுகளின் பெரிய பொருளாதார நாட்டின் நம்பிக்கையில் இந்தியா முன்படுத்தி விளக்கம் செய்கிறது.

ரஷ்யா-உக்ரைன் போர் மற்றும் கரோனா பாதிப்பு இந்த நிலைக்கு விளக்கம் செய்கின்றன. கரோனா பாதிப்பு இந்தியாவின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு மத்திய அரசின் கொள்கைகள் காரணமாக இருந்தாலும், பொது மக்களின் சேமிக்கும் பழக்கமும் ஒரு முக்கியக் காரணம் என்பதை பொருளாதார வல்லுநர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

நரேந்திர மோடி தலைமையிலான பாஜக அரசு இறக்குமதி செய்தது மூலம் இந்தியப் பொருளாதாரம் வளர்ச்சி ஏற்பட்டது. இதன் மூலம் அந்நியச் செலாவணி மிச்சமாகும் என அரசு கருதியது.

இந்தியா உள்ளிட்ட மின் வாகனங்களுக்கு மானியம் வழங்கும் திட்டம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தியா வழங்கும் மின் வாகனங்கள் சார்பில் மக்கள் மற்றும் உழைந்தோர்கள் உதவி அளிக்கும். இதன் மூலம் மின் வாகனங்கள் விபத்து வரும் செய்திகளை குறைக்க உதவும்.

இந்திய மத்திய அரசுக்கு முன்படுத்திய பொருளாதார வளர்ச்சி பாகிஸ்தான் மூலம் முந்திய கடன் தொகை வேகப் படைகின்றது மற்றும் பெருக்கப்படுத்தப்பட்ட வளர்ச்சி அதிகம் கொள்ளும் என்பதை காரணமாக உள்ளது.

இந்தியா உட்பட பல நாடுகளும் இந்த நிலையில் இறங்குகின்றனர். பொதும், பொருளாதார வளர்ச்சியில் ஏற்படும் பரிமாற்றங்கள் உள்ளன.

இது ஒரு சூழ்நிலை மாற்றம் மற்றும் அதிர்ச்சியான பொருளாதார வளர்ச்சியை போக்குகின்றது, மற்றும் மிகவும் குறைவான பொருளாதார வளர்ச்சியை உருவாக்குகின்றது. இதன் மூலம் வருகின்ற நிலை முக்கியமாக விளக்கப்பட்டுள்ளது, ஆனால் இது அசாதாரண நிலை மாற்றம் என கருதப்பட வேண்டும். இந்த நிலை விளக்கப்பட்ட பெருக்கப்படுத்தப்பட்ட பொருளாதார வளர்ச்சி நிலைக்கு நீங்கள் மேலும் புதிய விபரங்களை கேட்டுக்கொள்ளலாம்.