Month: பிப்ரவரி 2024

10,00,000 வாகனங்களை விற்ற ஹூண்டாயின் திறந்த வெற்றி

2015 ஆம் ஆண்டு தொடங்கியதும் பிற்கால கிரெட்டா வாகனங்களின் விற்பனை அதிகரித்தது ஹூண்டாய். தற்போது, இந்தியாவில் அவர்கள் விற்பனையாளர்களாக பிற நிகழ்ச்சிகளைத் தொடங்கினர். பெரும்பாலும் இந்தியாவில் பரப்பளவு பெற்ற கிரெட்டா வாகனங்கள் இவை பிரசிதியான உட்பட, அவற்றின் விற்பனை எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது.…