இந்தியாவின் ரோகன் போபண்ணா மற்றும் ருதுஜா போஸ்லே இந்தியாவின் இரட்டையர் டென்னிஸ் ஜோடிகளாக தங்கம் வென்றனர். இந்த வெற்றி மூலம், இந்தியா ஆசிய விளையாட்டு கலப்பின் 19 ஆவது ஆசிய போட்டிகளில் 4வது இடத்தில் உள்ளது.

ஹாங்சோ நகரில் நடைபெற்ற 19 ஆவது ஆசிய போட்டிகளில், இந்திய வீராங்கனைகள் துப்பாக்கிச் சுடுதல் போட்டியில் தங்கம் வென்று, மொத்தம் 35 பதக்கங்களில் 9 தங்கம், 13 வெள்ளி, 13 வெண்கலம் என மொத்தம் 35 பதக்கங்களை அனைத்து விஷயங்களிலும் வென்றுள்ளது.

இந்தியா இன்று (செப்டம்பர் 30) நடைபெற்ற துப்பாக்கி சுடுதல் போட்டியில், 10 மீட்டர் ஏர் பிஸ்டல் கலப்பு இரட்டையர் பிரிவில் இந்தியாவின் சரப்ஜோத் சிங் மற்றும் திவ்யா இணை, வெள்ளிப் பதக்கம் பெற்றனர்.

இந்திய டென்னிஸ் ஜோடி ரோகன் போபண்ணா மற்றும் ருதுஜா போஸ்லே கலப்பு இரட்டையர் பிரிவில் தங்கம் வென்றனர். இதன் மூலம், இந்தியா ஆசிய விளையாட்டு கலப்பின் கொழுப்பை அதிகரித்து அழைக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்திய டென்னிஸ் தந்தையர் சரவணன் போபண்ணா மற்றும் ருதுஜா போஸ்லே இந்தியாவின் டென்னிஸ் கலாநிதிகள் இவர்களை வாழ்த்துகின்றனர். இந்தியாவின் டென்னிஸ் கலாநிதிகள் இவர்களிடம் உலக நிலையில் பெற்றுள்ள வெற்றியை பெற்றுள்ளனர்.

இதுவரை இந்திய டென்னிஸ் ஜோடிகள் 9 தங்கம், 13 வெள்ளி, 13 வெண்கலம் என மொத்தம் 35 பதக்கங்களில் 4வது இடத்தில் உள்ளனர். இவர்கள் தங்கம் பெற்றுள்ள முழு விவரங்களை விவரிக்கும் அந்திம வரிசையில் உள்ளது.