2015 ஆம் ஆண்டு தொடங்கியதும் பிற்கால கிரெட்டா வாகனங்களின் விற்பனை அதிகரித்தது ஹூண்டாய். தற்போது, இந்தியாவில் அவர்கள் விற்பனையாளர்களாக பிற நிகழ்ச்சிகளைத் தொடங்கினர். பெரும்பாலும் இந்தியாவில் பரப்பளவு பெற்ற கிரெட்டா வாகனங்கள் இவை பிரசிதியான உட்பட, அவற்றின் விற்பனை எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது. இந்தியாவில் அறிமுகமான 8 ஆண்டுகளில் ஹூண்டாய் கிரெட்டா வாகனங்கள் மிகப் பெரும்பாலும் விற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளன. இது ஒவ்வொரு 5 நிமிடங்களில் 1 கிரெட்டா என விற்கப்படுகின்றது.

ஹூண்டாய் மோட்டார் இந்தியா லிமிடெட் சிஓஓ அமைப்பின் சார்பில் பேசியுள்ளது மேலும் சமீபத்தில் அவர்கள் புதிய கிரெட்டா வாகனம் CRETA வெளியிட்டுள்ளனர், இது வாடிக்கையாளர்களின் மேல் அமோக ஆர்வத்தை மேம்படுத்துகிறது. ஹூண்டாய் மோட்டார் இந்தியாவின் மெகா மார்க்கெட்டில் அதிக விற்பனையாளராக அமைக்கக்கூடிய என்று வாழ்க்கையாளர்கள் கூறுகின்றனர். இந்த நிலையில், ஹூண்டாய் மோட்டார் இந்தியாவின் முன்னோடியாக உள்ளது. அதற்காக, அவர்கள் வாடிக்கையாளர்களின் அன்பையும் நம்பிக்கையையும் மிகவும் மகிழ்ச்சியுடன் எதிர்பார்க்கிறார்கள். விருப்பத்தின் சந்தாக்களை அதிகரித்துக் கொண்டு, ஹூண்டாய் மோட்டார் வாடிக்கையாளர்களுக்கு கார்கள் வாங்கப்பட்டன என்று மற்றவர்களையும் அறிவிக்கின்றனர்.