இந்த கட்டுரையில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலைக்கு ஏற்ப மாற்றங்கள் மற்றும் வர்த்தக சந்தைகளில் உள்ள முதலீட்டுக்கள் பற்றி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பென்ச்மார்க் வட்டியை பற்றி உண்மையில் அதிக அறிவிப்பது அமெரிக்க பெடரல் ரிசர்வ் 2024 ஆம் ஆண்டில் உள்ளது. மேலும், அந்த நிலை தங்கத்தின் வடிவமைப்புகளை மிகவும் அறிவித்துள்ளது.

தற்போது அமெரிக்க டாலர் மதிப்பு சரியாக மாற்றத்திற்காக அதிக முதலீட்டாளர்கள் தங்கம் விலை அளவிட்டுச் செலவிடுகின்றனர். இது வர்த்தகத்தில் வரும் அதிக தங்கம், வெள்ளி, பிளாட்டினம் போன்ற வர்த்தக பொருட்களின் விலைகளையும் உயர்வு செய்கின்றது.

இன்று தங்கம் விலை குறித்த அறிக்கையில் ஒரு அவுன்ஸ் 24 கேரட் தங்கம் விலை அளவு 2020 டாலர்க்கு அந்தரம் உள்ளது. இதன் மூலம் அந்தியாவிலும் தங்கம், வெள்ளி, பிளாட்டினம் போன்ற வர்த்தக பொருட்களின் விலை உயர்ந்து மக்களை கவனிக்கவேண்டும்.

அமெரிக்க டாலர் மதிப்பீட்டை அளவிடுவதால் வர்த்தக சந்தையில் உள்ள தங்கம் விலை இன்று காலை ஒரு அவுன்ஸ் தங்கம் விலை 2035 டாலர்க்கு அளவும், இது நேற்று வர்த்தகத்தில் அதிகப்படியாக 2047 டாலர்க்கு அதிகப்படியாக உள்ளது.

வெள்ளிக்கிழமையில் ரீடைல் சந்தை வர்த்தகத்தில் விற்கப்படும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலைகளும் குறைந்துவிட்டது. இது தங்கத்தின் முழுமையான மாற்றங்களை அளிக்கும் அளவில் உள்ளது.

பிப்ரவரி மாதத்தில் ரீடைல் சந்தை வர்த்தகத்தில் மற்றும் பியூச்சர்ஸ் ஆர்டரில் வரும் விற்பனையில் முழுவதும் மாற்றங்கள் காணப்படுகின்றன. இதனால் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலைகள் அதிகரிக்கும் போது வர்த்தகத்தில் அதிக பங்குகள் தங்கம் மீது முதலீடு செய்து வருவதை பார்க்க வேண்டும்.